OVER ONS

Onze missie

De koffieconcerten op zondagochtend in de Dorpskerk van Epse worden al zo’n 20 jaar georganiseerd door een vijftal vrijwilligers. Met veel enthousiasme en liefde voor muziek streven wij er steeds naar een mooi en gevarieerd muziekprogramma samen te stellen.

Zonder subsidie

We ontvangen geen subsidie. De kosten worden volledig betaald vanuit de opbrengst van de concerten. Enkele plaatselijke ondernemingen ondersteunen ons via sponsoring met een klein bedrag.

STEUN ONS!

Uw steun is van groot belang

Om de voortgang en de kwaliteit van de programmering te kunnen waarborgen is uw steun onontbeerlijk Wilt u ons helpen ervoor te zorgen dat wij prachtige concerten kunnen blijven aanbieden? Dan kan dat op de volgende manieren:

Door regelmatig te genieten van de concerten en uw vrienden, buren en kennissen mee te nemen of te attenderen op het programma.

Via een eenmalig zelf te bepalen gift op                                                                                                    rek. nr. NL 36 RABO 0305083031 ten name van G.W.Dik EO J.Dik-Vonk.

Sponsoring als onderneming of bedrijf (koffieconcertenepse!gmail.com) met een minimum bedrag van € 50.                                                                                                                   Of bel Trude Brockhoff, tel.nr. 06-25126237